Advokat Jane Veivåg Ulset tiltrer som partner

Posted March 2, 2015
Written by Andreas Rønvik Møien

Det er med stor glede og entusiasme vi kan annonsere at advokat Jane Veivåg Ulset tiltrer som partner i Advokatfirmaet HBN Henriksen Bakke-Nielsen ANS.

Advokat Ulset kommer fra stilling som senioradvokat i Hjort Advokatfirma DA. Hun har tidligere drevet egen advokatpraksis, i tillegg til at hun har praktisert som advokat i flere av Oslos største advokatfirmaer. Hun har også erfaring som politiinspektør, blant annet i Økokrim.

Advokat Ulset har omfattende erfaring som advokat og som rådgiver overfor næringslivet og privatpersoner. Hennes praksis omfatter generell forretningsjuridisk rådgivning, med særlig omfattende kompetanse innen arbeidsrett, organisasjonsendringer, restruktureringer, forhandlinger og prosesser knyttet til oppsigelser. Hun holder jevnlig foredrag om temaer innenfor arbeidsrett og personalrettslige spørsmål. På familierettens område er det i første rekke det økonomiske oppjgøret ved ektefelleskifter og samboeroppgjør hun er spesialisert i. Hun har omfattende prosedyreerfaring fra tingrett og lagmannsrett både innenfor sivil- og strafferett.

Vi styrker med dette særlig vår allerede solide kompetanse og kapasitet innen arbeidsrett, familie-, arv- og skifterett samt prosedyre og annen tvisteløsning.

Vi ønsker advokat Ulset hjertelig velkommen til Advokatfirmaet HBN Henriksen Bakke-Nielsen ANS!

Del denne artikkelen

↑ Hopp til topps