Styrking av teamet for familierett hos HBN

Posted April 8, 2015
Written by Andreas Rønvik Møien

I mars måned ble vår avdeling for familierett kraftig forsterket da advokat Jane Veivåg Ulset tiltrådte som partner og advokat Nina Reiersen kom inn i kontorfellesskap. Begge har lang erfaring og høy kompetanse innenfor dette fagområdet.

Våre advokater er spesialister på familierett, og bistår daglig i saker knyttet til arv, testament, ektepakter, samboeravtaler, det økonomiske oppgjøret ved separasjon og skilsmisse, samboeroppgjør samt barnefordeling. Det handler ofte om store verdier for den enkelte, og problemer som det er vanskelig for den som står midt i det å løse på egenhånd. Det er derfor avgjørende for den enkelte å få bistand av en erfaren advokat slik at riktig strategi velges både med sikte på forebygging av problemer, og for å få løst problemer.  Det at våre advokater har bred erfaring fra domstolene gjør dem særlig egnet til å gi råd i disse sakene.

Del denne artikkelen

↑ Hopp til topps