Forsikring og erstatning-

Faggruppen for Forsikring og erstatning bistår forsikringsselskap, bedrifter og privatkunder.FORSIKRINGSNÆRINGEN
Vi har lang erfaring med å bistå alle typer aktører innenfor forsikringsnæringen med forsikringsregulatoriske spørsmål, forsikringsjuridiske spørsmål (transaksjoner, etablering, forsikringsformidling mv.), samt skadeoppgjør (ting- og formues-, samt personskade).

BEDRIFTER/OFFENTLIGE ETATER/IDEELLE ORGANISASJONER - TINGS- OG FORMUESSKADER
Vi  bistår også bedrifter, offentlige virksomheter og ideelle organisasjoner i erstatnings- og forsikringsrelaterte saker, eksempelvis; ansvarsskader innenfor profesjonsansvar, generelt bedriftsansvar og større tingskader. Vi bistår også med å melde og ivareta krav mot forsikringsselskaper, og i eventuelle tvister mot disse. Vi har bred erfaring innen profesjonsansvar (erstatningsansvar for profesjonelle virksomhetsutøvere), herunder ansvar for revisorer, regnskapsførere, arkitekter, takstmenn, meglere, advokater, leger, tannleger, samt styre- og bedriftsansvar.

PRIVATPERSONER - TINGS- OG PERSONSKADER
Videre har vi særlig erfaring og kompetanse innen tingsskadeerstatning og personskadeerstatning, herunder pasientskader, trafikkskader, yrkesskader, legemiddelskader og produktansvar. En av våre partnere er også fast bistandsadvokat for Oslo lagdømme og har betydelig erfaring med voldsoffererstatning.

Vår bistår i alle faser av en forsikringssak og/eller erstatningssak; herunder vurdering av ansvarsgrunnlag, årsakssammenheng og erstatningskravet som sådant. Vårt firma innehar bred og allsidig prosedyreerfaring, og prosederer jevnlig erstatnings- og forsikringssaker for alle rettsinstanser.

Våre advokater holder jevnlige kurs om forsikrings- og erstatningsrettslig problemstillinger, også internkurs for virksomheter.
 

Kontaktpersoner:

Advokat Joakim Bakke-Nielsen
A
dvokat Karoline Henriksen (H)
 

↑ Hopp til topps