Familie, arv og skifte-

I faggruppen FAS har advokatene har lang og bred erfaring innen rettsområdene familie-, arv- og skifterett, herunder også generasjonsskifter samt barnefordeling.Vi har lang og bred erfaring innen rettsområdene familie-, arv- og skifterett, herunder også foreldretvister/barnefordeling.
 
Saker innenfor disse rettsområdene er gjennomgående preget ikke bare av eventuell saklig uenighet eller usikkerhet, men også tett bånd og sterke følelser mellom partene.
 
Vi har et særlig fokus på å ivareta også de menneskelige hensyn som gjør seg gjeldende i disse sakene, samt å legge til rette for et så lavt konfliktnivå som mulig. Vi vektlegger videre tett og personlig oppfølging fra høyt kvalifiserte og erfarne advokater.
 
En vesentlig del av vårt arbeid retter seg mot å forebygge konflikter; gjennom opprettelse av ektepakter, samboeravtaler, testamenter og foreldreavtaler, samt rådgivning i forbindelse med generasjonsskifter og arveplanlegging.
 
Vi bistår også ved private og offentlige skifter av dødsbo, ektefelleskifter, økonomiske oppgjør etter endte samboerforhold, herunder også oppgjør (ved samlivsbrudd og dødsfall) på tvers av landegrenser.
 
En del saker lar seg dessverre ikke løse i minnelighet, og må finne sin løsning for domstolene. Våre advokater har betydelig erfaring med prosedyre for alle rettsinstanser, og fører jevnlig saker for domstolene.
 
I tillegg har vi spesialkompetanse innen fagområdet barnevern, hvor vi bistår både private parter og kommuner.
 

Kontaktpersoner:

Advokat Karoline Henriksen (H)

↑ Hopp til topps