Joakim Bakke-Nielsen
Advokat/Partner/MBA

Bilde av Joakim Bakke-Nielsen
E-post
Mobiltelefon
92 46 70 06
Telefon
21 00 77 00
Telefax
21 00 77 01
Født 1973
Cand. jur. 2000
Introduction to English Legal Methods, Universty of Cambridge, 2001
Advokat 2003
Godkjent advokatmekler 2006
Executive MBA in Strategic Management 2007
International Arbitrator Education 2015

Erfaring

 1. 2013: Partner i Advokatfirmaet HBN Henriksen Bakke-Nielsen ANS
 2. 2013: Partner i Advokatfirmaet Haakonsen & Haaland DA
 3. 2012: Konstituert lagdommer i Borgarting lagmannsrett
 4. 2009-2011: Advokat i Statoil ASA
 5. 2008: Konstituert lagdommer i Hålogaland lagmannsrett
 6. 2006-2007: Juridisk direktør i KLP Skadeforsikring AS
 7. 2004-2005: Avdelingsleder og advokat i Personskadeavdelingen i KLP Skadeforsikring AS
 8. 2002-2004: Dommerfullmektig i Kongsberg tingrett
 9. 2001-2002: Advokatfullmektig i Advokatfirmaet Wiersholm AS
 10. 2000: Advokatfullmektig i Advokatfirmaet Sørlie Wilhelmsen ANS
 11.  
 12. Verv:
 13. 2016: Styrets leder i Vetu AS
 14. 2015: Styremedlem i Foreningen Sammen på sykkel
 15.  
 16. Publikasjoner:
 17. Forsikring - en inføring (lærebok for forsikringsstudier på BI Forsikring)

Kompetanse

 • Tvisteløsning (mekling, prosedyre og voldgift)
 • Forsikring og erstatning
 • Eiendom og entreprise
 • Selskapsrett
 • Arbeidsliv
 • Energirett
 • Voldgiftsdommer
↑ Hopp til topps