Priser og vilkår

Vi fakturerer våre klienter med utgangspunkt i den tid som er påløpt for oppdraget.

I tillegg kan vi ta i betraktning sakens art og vanskelighetsgrad, de verdier saken gjelder, resultater som oppnås, eventuelle særlige tidsfrister som gjelder for oppdraget samt de involverte advokaters erfaring og kompetanse.

For selskaper og næringsdrivende gjelder følgende prisintervaller:
  • Partner: fra 3 000 eksl. mva
  • Advokat: fra 2 500 eksl. mva
  • Advokatfullmektig: fra 2 100 eksl. mva
For privatpersoner gjelder følgende prisintervaller:
  • Partner: 2 375  -  3 200 inkl. mva (1 900 eksl. mva - 2 560 eksl. mva)
  • Advokat: 2 000  -  2 700 inkl. mva (1 600 eksl. mva - 2 160 eksl. mva)
  • Advokatfullmektig: 1 600  -  2 200 inkl. mva (1 280 eksl. mva - 1 760 eksl. mva)

Alle oppdrag utføres basert på våre standardvilkår.

Regler om god advokatskikk og opplysninger om klageordningen finnes under ”Råd og tips” på Advokatforeningens side www.advokatenhjelperdeg.no
↑ Hopp til topps